Archiv štítku: acta

Reknete NE dohote A.C.T.A.

Hrozby dohody A.C.T.A.

  • Zájmy držitelů práv duševního vlastnictví jsou nadřazovány právu na svobodu projevu, právu na soukromí a dalším základním lidským právům.
  • ACTA vkládá regulaci svobody projevu do rukou soukromým firmám, neboť ukládá třetím stranám povinně kontrolovat obsah přenášený online. Třetí strany, jako například zprostředkovatelé služeb na internetu, nejsou zrovna tím nejvhodnějším subjektem, který by měl regulovat svobodu projevu.
  • Finální znění ujednání, jehož přesný význam nebude vyjasněn, dokud ACTA nebude ratifikována, je vágní a hrozí dokonce interpretací, která by znamenala kriminalizaci velkého množství občanů za triviální přestupky.
  • ACTA může klást společnosti významné překážky ve využívání kulturního dědictví, neboť zvyšuje riziko trestního postihu při využívání děl, u kterých je držitel práv duševního vlastnictví neznámý nebo těžko dohledatelný (týká se tzv. osiřelých děl).
http://stopacta.cz/